พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Engineering Disruption  ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี