ผ่านไปแล้วนะคะ อบรมภาคทฤษฎีของหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร รุ่น 58”

ผ่านไปแล้วนะคะ อบรมภาคทฤษฎีของหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร รุ่น 58”
วันเสาร์นี้จะเป็นภาคปฏิบัติ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับความรู้แน่น ๆ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ท่านที่พลาดรุ่นนี้ รุ่น 59 กำหนดจัดดือนกันยายนนะคะ ติดตามได้จากเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และช่องทางต่าง ๆ ของ วสท. ค่ะ