ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ วาระประจำปี พ.ศ. 2566-256

ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ วาระประจำปี พ.ศ. 2566-2568 โดยมีนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก เป็นตัวแทนรับมอบ
7 กุมภาพันธ์ 2566