ผู้แทนจาก THE LIVIN Ramkhamhaeng เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ผู้แทนจาก THE LIVIN Ramkhamhaeng เข้าพบมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ