ผู้แทนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายชนะ สัมพลัง ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาปนิกสยาม

ผู้แทนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายชนะ สัมพลัง ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ วาระประจำปี 2563-2565 โดยมี นายพิพัฒน์ รุจิราโสภณ เลขาธิการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ในที่ประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ
4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.