ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 47

ยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่47 ที่สำเร็จการอบรมในวันนี้
หลักสูตรนี้เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง Present งานในการตรวจสอบอาคาร ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่ทำให้หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ และยังคงมีรุ่นต่อๆไปติดตามได้ที่ www.eit.or.th