ผู้จัดงาน Industrial Transformation ASIA-PACIFIC, a HANNOVER MESSE event นำโดย Mr. Peter Tan (Project Director) และ Ms. Callyster Goh (Marketing Manager)

วันนี้เวลา 15.00 น. (17 มิถุนายน 2562)
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานกรรมการต่างประเทศ วสท. ผู้แทนนายก วสท. ให้การต้อนรับ ผู้จัดงาน Industrial Transformation ASIA-PACIFIC, a HANNOVER MESSE event นำโดย Mr. Peter Tan (Project Director) และ Ms. Callyster Goh (Marketing Manager) ได้เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และ เชิญชวนวิศวกรไทยได้เข้าร่วมงาน ในระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2562 Singapore EXPO ณ ประเทศสิงคโปร์

ท่านใดสนใจเข้าร่วมงานติดตามได้ทางเว็บไซต์
https://www.industrial-transformation.com/