ผลการเลือกนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2563-2565

ตามประกาศที่080/2562 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565 และผลการประชุมคณะการที่ได้รับการเลือกตั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเลือกตำแหน่ง นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลดังนี้

นาย ธเนศ วีระศิริ ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2563-2565