ผลการประกวด THAI WATER HACK สุดยอดการประกวดการแก้ปัญหาด้านน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ผลการประกวด THAI WATER HACK
สุดยอดการประกวดการแก้ปัญหาด้านน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (3-5 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
——————-
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Hydroinformatics for Highways
เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Platform รายงานอุทกภัย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม On-Farm Solution
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
——————-
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Worker worker และทีม จราจรน้ำ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สนับสนุนโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)