ผลการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง Hackathon” ระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจร : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (3-5 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผลการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง Hackathon”
ระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจร : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (3-5 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Transport Team
เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
– คุณกวิน ณรงค์สมุทร
– คุณวันชนก เชื้อทอง
– คุณกาญจน์รพี ศิวาพรเสถียร
– คุณณัฐนนท์ รอดขำ
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม There
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
– คุณเอมอร ก่อสวัสดิ์วานิช
– คุณพนิตพิชา อนงค์เลขา
– คุณฐิติรักษ์ เฉิน
– คุณฌาน เตชะไกรศรี
——————-
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Last mile ต้องไปถึง
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– คุณวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว
– คุณปณิธิ วณศิริกุล
– คุณภัทร ภัทรวรธรรม
– คุณวชิระ เหมือนหยกสกุล