ปลัดกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้แทนรับมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 2 ตู้

คุณค่าของคนคือการทำความดี และการทำประโยชน์เพื่อสังคม

วันที่ 17 เมษายน 2563
คนกรุงเทพมหานครได้ใช้ตู้ความดันลบแล้ว วันนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้แทนรับมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 2 ตู้ จากบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส เป็นผู้ประกอบ และคณะทำงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ (วสท.) เป็นผู้ออกแบบ ได้สรุปความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะเกิดกับบุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วยและประชาชน สำหรับตู้ความดันลบ ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่ 1 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำหรับตู้ความดันลบที่ส่งมอบเป็นตู้ที่มีขนาดความกว้าง 1.30 x 2.60 สูง 2.20 เมตร ใช้กับเตียงคนไข้ 1 เตียง หรือใช้สำหรับให้ผู้ป่วยนั่งได้ 3 – 4 คนตามระยะห่างความปลอดภัยต่อการแพร่เชื้อ ออกแบบให้มีความปลอดภัยทางการแพทย์และหลักวิศวกรรมในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ปลอดภัยต่อการใช้งาน ง่ายต่อการดูแลรักษา และทำความสะอาด การทำงานจะต้องเป็นไปเงื่อนไขหลักคือ ความสะอาดของอากาศ และการรักษาความดันอากาศภายในห้อง โดยใช้พัดลมแบบติดเพดานเพียง 1 เครื่องทำงาน 2 หน้าที่ คือต้องนำอากาศจากภายนอกเข้ามาเจือจางอากาศภายในตู้ให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ครั้งต่อชั่วโมงแล้วนำไปปล่อยทิ้งให้ห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร โดยจะต้องไม่ให้อากาศที่นำไปทิ้งสามารถหวนกลับเข้าสู่อาคาร และรักษาความดันอากาศภายในตู้ให้ต่ำกว่าบรรยากาศไม่น้อยกว่า 2.5 ปาสกาล

นอกจากนี้ วสท. ยังได้ทดสอบการไม่ลามไฟของแผ่นพลาสติกความหนา 500 ไมครอนตามมาตรฐาน UL94 ผลการทดสอบผ่านการทดสอบ

ในโอกาสนี้ วสท. ได้นำตู้เครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมหลอด UVC แบบเคลื่อนที่ได้ มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคชนาด 0.3 ไมครอนได้ 99.995% สามารถนำไปใช้งานในห้องทั่วไปเพื่อฟอกอากาศให้สะอาดรวมถึงการนำไปใช้กับตู้ความดันลบของ วสท. ได้ทุกแบบ

หลังจากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ที่ได้สนับสนุนตู้ความดันลบแก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้นำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่จะต้องทำการแยกรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

เป็นอานิสงส์ของคนกรุงเทพมหานครที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ถ้าเราจะรอดก็ต้องรอดด้วยกันทุกคนเพื่อให้คนไทยกลับไปดำรงชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว

คณะทำงานศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID – 19 วสท.