ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

** หมดเขตลงคะแนน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว **