ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำคณะกรรมการฯ เข้าพบนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และขอเสนอชื่อรับรางวัลในโครงการ AFEO Honorary Membership Award 2023

ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำคณะกรรมการฯ เข้าพบนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และขอเสนอชื่อรับรางวัลในโครงการ AFEO Honorary Membership Award 2023 “รางวัล AFEO Honorary Fellow Award” ในงานงานประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน ครั้งที่ 41 Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 41) วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่