ประชุมคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00-20.30 น.

ประชุมคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระมากมาย ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาข้อกฎหมายสำหรับอาคารขนาดเล็ก ตึกแถวอาคารพาณิชย์ และพูดคุยในประเด็นการจัดอบรมสัมมนาในงานวิศวกรรมแห่งชาติ การพัฒนาระบบวิศวกรรมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รวมไปถึงประเด็นที่จะปรับปรุงกฎหมายการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการของกระทรวงแรงงาน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
30 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00-20.30 น.
#วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
#EIT #วสท.
#วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ