ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งสภาวิศวกร สมัยที่ ๘ ด้วยวิธีทางไปรษณีย์

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งสภาวิศวกร สมัยที่ ๘ ด้วยวิธีทางไปรษณีย์ (papet vote)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.coe.or.th