ประกาศวันนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2566-2568

ประกาศวันนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2566-2568