ประกาศผลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 อาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1

ประกาศผลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022
อาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ได้แก่ อาคาร The Emquartier โดยบริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด
ซึ่งจะต้องรับการตรวจสอบอาคารอีกครั้ง เพื่อรับรางวัลในรอบที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ต่อไป ..