ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022

ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 ได้แก่
“อาคาร The Emquartier โดยบริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด”
(ผ่านเกณฑ์การประกวดร้อยละ 80)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอาคารจะรักษามาตรฐานนี้ไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างอาคารที่ดี และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสืบไป
โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์