ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020

ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020
1. อาคาร RATCH GROUP
โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อาคาร ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

จัดโดยคณะกรรมการ ASEAN Inspectorate in Building of EIT