ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020

ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020
1. อาคาร RATCH GROUP
โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

จัดโดยคณะกรรมการ ASEAN Inspectorate in Building of EIT

ประกาศผลที่เว็บไซต์ วสท. https://bit.ly/3aI4G7T