บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด วสท. ทำคำมั่นสัญญาจะนำแบบของวสท. ไปสร้างเป็นตู้ความดันลบ จำนวน 132 ตู้มอบให้แก่โรงพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2563 วันแห่งคำมั่นสัญญา วันที่พร้อมส่งมอบตู้ความดันลบจำนวน 132 ตู้

ภายหลังจากที่กรมแพทย์ทหารบก และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันทดสอบตู้ความดันลบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้ว บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ผู้บริจาครายใหญ่รายหนึ่งก็รับปากด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะนำแบบของ วสท. ไปสร้างเป็นตู้ความดันลบแบบที่ 3 ขนาด 3.10 x 2.60 สูง 2.20 เมตร (แบบที่มี Ante room) จำนวน 80 ตู้ และ ตู้ความดันลบแบบที่ 1 ขนาด 1.30 x 2.60 สูง 2.20 เมตร จำนวน 8 ตู้ ให้กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งในจำนวนนี้จะลัดคิวส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ที่จังหวัดปัตตานีก่อนจำนวน 44 ตู้ หลังจากนั้นบริษัท อิตาเลียนไทยฯก็จะประกอบและทะยอยส่งมอบให้ครบตามจำนวน 132 ตู้

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 กล่าวสรุปแนวคิดในการออกแบบที่ต้องไม่ยุ่งยากในการสร้าง การใช้งาน การบำรุงรักษา ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือประโยชน์ที่จะเกิดกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และคนที่มาใช้บริการในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.ศูนย์ฯ ก็ได้นำเสนอ ”สิ่งประดิษฐ์ลำดับที่ 4 เป็นตู้เครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงแบบเคลื่อนที่ได้” โดยใช้ ความสะอาดระดับ H14 มีประสิทธิภาพการกรอง 99.995% ที่อนุภาคเล็กมากขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ตามมาตรฐาน BS EN 1822-2019 ออกแบบให้ใช้กับพื้นที่ห้องไม่เกิน 12 ตารางเมตร ซึ่งจะใช้ร่วมกับตู้ความดันลบทุกแบบได้เป็นอย่างดี ทำให้สถานพยาบาลเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานได้หลายภารกิจทั้งในสถานพยาบาล และบริเวณทั่วไปที่มีพื้นที่ห้องไม่เกิน 12 ตารางเมตร ความสูงไม่เกิน 2.40 เมตร

หลังจากนั้นคณะทำงานของ วสท. ทั้งหมดได้เข้าชมตู้ความดันลบ และเยี่ยมชมสถานที่สร้างตู้ความดันลบ ซึ่งบริษัท อิตาเลียนไทยฯได้แปลงห้องอาหารพนักงานเป็นสถานที่ประกอบตู้ความดันลบ ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในงานก่อสร้าง การแยกชิ้นงานอย่างละเอียด การทำเครื่องหมายที่ชัดเจน และการให้ความสำคัญถึงการบรรจุหีบห่อให้ครบถ้วนทุกชิ้นพร้อมแบบประกอบที่มีตำแหน่งเครื่องหมาย ทำให้การจัดส่งถึงหน่วยงานปลายทางมีความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่ง

หลังจากประกอบตามคู่มือผู้ใช้ของ วสท. เสร็จแล้ว ตรวจความเรียบร้อย ทดสอบการรั่วของตู้แบบง่าย ๆ ด้วยธูป ทำความสะอาดตู้ และเปิดพัดลมก่อนการใช้งาน 30 นาที ก็สามารถใช้งานได้ โดยอาจไม่ต้องทดสอบด้วยเครื่องมือวัดความดัน

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อให้คนไทย และประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยดีทุกคน

“คำมั่นสัญญาถือเป็นเกียรติที่สมควรยกย่องของคน”

คณะทำงานศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID – 19 วสท.