บริษัท ทำดี ไฟร์ อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่บริเวณชั้นจอดรถใต้ดิน ห้องอบรม สัมมนา สำนักงาน ไปถึงชั้น 6

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่บริเวณชั้นจอดรถใต้ดิน ห้องอบรม สัมมนา สำนักงาน ไปถึงชั้น 6
เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

และขอขอบคุณ บริษัท ทำดี ไฟร์ อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

10 เมษายน 2563