บรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

บรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ช่วงเช้า: เป็นพิธีสักการะพระวิษณุกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และ รดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส
ช่วงบ่าย: เป็นการเสวนาเรื่อง ทำอย่างไร EEC จะสนองตอบเศรษฐกิจ และสังคมได้คุ้มค่ายั่งยืนที่สุดและรายงานผลการดำเนินกิจการสมาคมประจำปี 2560