บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระปี พ.ศ. 2563-2565 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39

สมาชิกท่านใดสนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยพัฒนาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และวงการวิศวกรรมของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

รับสมัคร วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://eit.or.th/regiscommitee2563