บรรยากาศการอบรม “วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 3”

บรรยากาศการอบรม “วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 3” เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน ความรู้การใช้ และการวัดพลังงานไฟฟ้า และประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ความรู้เรื่องการใช้ การวัดพลังงานความร้อน ความรู้ด้านประสิทธิภาพอุปกรณ์ทางความร้อน รายงานการจัดการพลังงาน และการตรวจสอบ การรับรองการจัดการพลังงาน ฯลฯ
สนใจอบรมเรื่องอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training