บรรยากาศการอบรม “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุม และวาล์วสัญญาณเตือนภัย รุ่นที่ 15”

บรรยากาศการอบรม “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ”
หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุม และวาล์วสัญญาณเตือนภัย รุ่นที่ 15”
ผู้อบรมได้ตรวจสอบ ทดสอบระบบ กับอุปกรณ์จริง เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
– ภาคทฤษฎี (มาตรฐาน)
1. ความรู้พื้นฐานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
2. หลักการทำงาน และส่วนประกอบของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
– ภาคปฏิบัติ
หลักการทำงาน และการรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงด้วยน้ำทั้ง 3 ระบบ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และแก้ไขปัญหาจากชุดระบบวาล์วควบคุม และวาล์วสัญญาณเตือนภัยได้ด้วยตนเอง
25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องศูนย์ทดสอบ และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.
———
รุ่นต่อไป รุ่นที่ 16 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfI35sU0ICZUo…/viewform