บรรยากาศการอบรม “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน)” วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

บรรยากาศการอบรม “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน)”
เนื้อหา
– ความเข้าใจพื้นฐานของต้นเหตุการเกิดเสิร์จจากฟ้าผ่า สวิตชิง รูปแบบระบบสายดินตามมาตรฐาน
– การออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าภายในตามมาตรฐานของ วสท. และ IEC 62305 โดยคำนึงถึงย่านป้องกัน
– วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643-11 (ด้านไฟฟ้ากำลัง)
– การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน
– ความรู้พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่า
– การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน
– การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
– ฯลฯ
วิทยากร โดย นายชานศ นันทวิสัย และนายราเชษฐ์ บุตรโพธิ์ คณะกรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า วสท. มีผู้เข้าอบรม รวม 74 คน
วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.