บรรยากาศการสัมมนาสัญจรของ BIM LAB แบบ Party talk ครั้งแรกที่เชิญผู้พูดและผู้ฟังที่เคยทำงานในด้าน BIM มาคุยกันในหัวข้อเรื่อง ”ISO 19650 กับทิศทางมาตรฐาน BIM ของประเทศไทย”

12/05/2566 บรรยากาศการสัมมนาสัญจรของ BIM LAB แบบ Party talk ครั้งแรกที่เชิญผู้พูดและผู้ฟังที่เคยทำงานในด้าน BIM มาคุยกันในหัวข้อเรื่อง
”ISO 19650 กับทิศทางมาตรฐาน BIM ของประเทศไทย”
ในวันนี้การสัมมนาในสถานที่สภาวิศวกรที่สวยงามได้ครบทุกอรรถรสทั้งสาระความรู้ ความสัมพันธ์ ความมุ่งหมายที่จะก้าวเดินไปในเส้นทาง Digital built Thailand นี้ไปด้วยกัน
ขอขอบคุณสภาวิศวกรที่เอื้อเฟื้อสถานที่จะการดูแลการสัมมนาทั้งดูแลแบบยอดเยี่ยมเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณวิทยากรผู้ฟัง เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรและวสท.และทุกท่านรวมถึงสปอนเซอร์ที่สร้างจุดเริ่มต้นการสัญจรของ BIM LAB อย่างประทับใจในค่ำคืน