นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา มอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) แบบที่ 3 และทดสอบสมรรถนะ ให้แก่โรงพยาบาลพนัสนิคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา มอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) แบบที่ 3 และทดสอบสมรรถนะ
มีนายทศพร เปรมโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว.ไอ.พี.อีเล็คทริค จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำตู้ความลบ จำนวน 2 ตู้ แก่โรงพยาบาลพนัสนิคม และขอขอบคุณ บริษัท แสงสันต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการสนับสนุนทีมช่างในการประกอบตู้
โดยแพทย์ พยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่จะต้องทำการแยกรักษาต่อไป
20 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี