นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมวิศวกรอาสา ประกอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) และทดสอบสมรรถนะ มอบแก่โรงพยาบาลบางบัวทอง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมวิศวกรอาสา ประกอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) และทดสอบสมรรถนะ มอบแก่โรงพยาบาลบางบัวทอง โดยการสนับสนุนจากบริษัท ดับบลิว.ไอ.พี.อีเล็คทริค จำกัด จำนวน 2 ตู้
มีนายแพทย์ ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง ดูการประกอบ และทีมแพทย์ พยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบตู้ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่จะต้องทำการแยกรักษาต่อไป
19 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลบางบัวทอง