นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM ใน วสท. และคุณทรงพล ยมนาค กรรมการสถาบัน BIM ใน วสท.ให้การต้อนรับ AUTODESK SG ฝ่าย Autodesk Construction cloud SG เพื่อหารือแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้าง Platform ที่เหมาะกับการทำงานในเมืองไทย

22/06/65 นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM ใน วสท. และคุณทรงพล ยมนาค กรรมการสถาบัน BIM ใน วสท.ให้การต้อนรับ AUTODESK SG ฝ่าย Autodesk Construction cloud SG ได้แก่
Ms.Chiamin Lau
Mr.Dennis Lim
Mr.William Toh
Mr.Nopporn Insuk
Ms.Joyce Ang มาเข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้าง Platform ที่เหมาะกับการทำงานในเมืองไทย โดยมี Tech Data เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB ณ อาคาร วสท.