นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM ใน วสท.ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการทำงานในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย

1/06/65 นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM ใน วสท.ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการทำงานในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย กับสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยมี
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ นายกสมาคม และคณะได้แก่ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร นายพีร ดลพนิต และนายสาธิต พึ่งวิกรัย พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB ณ อาคาร วสท.