นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับและบรรยายภารกิจสถาบันฯให้คุณเทิดศักดิ์ โชติจินดา ประธานกลุ่มบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์จำกัด เพื่อร่วมหารือในการทำงานวิจัยยกระดับการทำงานระบบ BIM ในงานวิศวกรรมทางด้านงานสาธารณูปโภคของประเทศ

วันนี้ 10/02/64 นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับและบรรยายภารกิจสถาบันฯให้คุณเทิดศักดิ์ โชติจินดา ประธานกลุ่มบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาออกแบบและบริหารงานก่อสร้างชั้นนำของเมืองไทย ทำงานโครงการในระดับประเทศเพื่อร่วมหารือในการทำงานวิจัยยกระดับการทำงานระบบ BIM ในงานวิศวกรรมทางด้านงานสาธารณูปโภคของประเทศ พร้อมนี้สถาบันฯ ได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ ให้ประธานบริหารบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดที่อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร