นายชัชวาลย์ คุณค้ำชูอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคุณอรัญญา ขาวสุวรรณผู้จัดการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมงานและมอบเงินร่วมทำบุญในวันครบรอบ 18 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชูอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคุณอรัญญา ขาวสุวรรณผู้จัดการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมงานและมอบเงินร่วมทำบุญในวันครบรอบ 18 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เกียรติรับมอบ
(3 ตุลาคม 2563)