นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงาน “SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” รับฟังมุมมองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมรับชมนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงาน “SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” รับฟังมุมมองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จากวิทยากรที่มาเล่าเรื่องราวการปรับไลฟ์สไตล์ และการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) พร้อมรับชมนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ SCG สำนักงานใหญ่ และได้ชมนวัตกรรมสะพานคอนกรีตสมรรถนะสูงรายแรกของไทย Ultra High Performance Concrete (UHPC) กำลังอัด 1,500 ksc บาง แข็งแกร่ง ไร้เสาตอม่อกลางน้ำ
8 ธันวาคม 2564