นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าเยี่ยมชมระบบวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ งานออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และนายสมยศ แสงอังศุมาลี ผู้จัดการ วสท. เข้าเยี่ยมชมระบบวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ งานออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ณ สถาบันเคเอฟไอ ภายใต้ บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด ในเครือบริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด โดยมี ดร.ณ.พงษ์ สุขสงวน ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ
โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะพัฒนาทักษะทางด้านงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ในโครงการ EIT Certified ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Systems)
หลักสูตรที่ 2 ระบบดับเพลิงด้วยน้ำและวาล์วควบคุม (Water-based Fire Protection Systems and Control Valve)
หลักสูตรที่ 3 ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Suppression System)
หลักสูตรที่ 4 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยหมอกน้ำ (Water Mist Systems)
6 มีนาคม 2566
Busakorn Saensookh