ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานฯ เข้าร่วมประชุมอุโมงค์โลก WTC 2019 : 45th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress หัวข้อ “Tunnels and Underground Cities : Engineering and Innovation Meet Archaeology, Architecture and Art”

คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดิน และอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานฯ เข้าร่วมประชุมอุโมงค์โลก WTC 2019 : 45th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress หัวข้อ “Tunnels and Underground Cities : Engineering and Innovation Meet Archaeology, Architecture and Art” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2562 ณ เมือง Naples ประเทศอิตาลี