ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ กลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ เข้าพบหารือ รับฟังประเด็นขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
กลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ อันได้แก่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือ รับฟังประเด็นขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

4 สมาคมวิชาชีพ ในนามเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอแนวทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง และจัดหาติดตั้งพัสดุ รวมถึงสัญญาที่ปรึกษาทั้งออกแบบและควบคุมงานของภาครัฐ

ณ ทำเนียบรัฐบาล 30 เมษายน 2563