ดร.ธเนศ วีระศิริ ให้เกียรติมอบองค์พระวิษณุกรรมพร้อมลงนามแก่ คุณเวไนย์ มาสสอน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติมอบองค์พระวิษณุกรรมพร้อมลงนามแก่ คุณเวไนย์ มาสสอน ที่ร่วมเช่าบูชาองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หากท่านสนใจเช่าบูชาองค์พระวิษณุกรรม สามารถติดต่อได้ที่ 02 184 4600-9 ต่อ 500 นะคะ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://eit.or.th/bu-engineer-2560.pdf