ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้าวสู่ปีที่ 21”

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้าวสู่ปีที่ 21”
โดยคมชัดลึก ได้เป็นพันธมิตรที่ดีกับ วสท. ในการร่วมนำเสนอข่าวขององค์กรมาโดยตลอด
15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา