ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัว พื้นที่อำเภอนครหลวง

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัว พื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา