ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับนายศุภรัช เกาะอ้อม นายศุภชัย วงศ์วรรธนะโชติ และนายอิทธิพล ทองสุโชติ จาก บจม.ควอลิตี้ เฮ้าส์ เข้าพบ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันนี้ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับนายศุภรัช เกาะอ้อม นายศุภชัย วงศ์วรรธนะโชติ และนายอิทธิพล ทองสุโชติ จาก บจม.ควอลิตี้ เฮ้าส์ เข้าพบ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และหารือความร่วมมือระหว่างองค์กร
8 กุมภาพันธ์ 2565