ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับนายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และนายธนวัฒน์ นุมานิต ผู้จัดการ ที่เข้าพบ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับนายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และนายธนวัฒน์ นุมานิต ผู้จัดการ ที่เข้าพบ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ และหารือความร่วมมือระหว่างองค์กร
7 กุมภาพันธ์ 2565