ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร 3 ชั้น 5 คูหาทรุดตัว ในซอยรามคำแหง 36/1

เมื่อวานนี้ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร 3 ชั้น 5 คูหาทรุดตัว ในซอยรามคำแหง 36/1
จากการตรวจเบื้องต้น อาคารมีสภาพทรุดเอียง มีลักษณะทรุดจมมีระยะความต่างระดับประมาณ 40-50 ซม. มีโอกาสที่เสาตอม่อเบี่ยงหลุดจากฐานราก และด้านหลังที่เป็นลานซักล้างจม หักงอ ตัวอาคารกระแทกเข้าหารั้ว ทำให้รั้วด้านหลังเกิดความเสียหาย
ในส่วนโครงสร้าง รอยต่อ คาน เสา ยังไม่ได้รับความเสียหาย เพราะฉะนั้น เป็นไปได้ว่าเกิดจากเสาตอม่อ และฐานราก อายุอาคารประมาณ 30 ปี
จากการตรวจวัด และการเช็คระดับ อัตราการทรุดตัวลดลงในระดับหนึ่ง จึงอนุญาตให้ผู้อาศัยเข้าไปนำของใช้จำเป็นออกมา และระงับการใช้พื้นที่จนกว่าทุกอย่างจะหยุดนิ่งจริง ๆ
ส่วนการแก้ไข ขึ้นอยู่กับความเห็นของวิศวกรที่เจ้าของอาคารติดต่อมาแก้ไขอาคาร ต้องทำการตรวจสอบเชิงลึก แต่ต้องประสานกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย ว่าเป็นไปได้แค่ไหน และจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงหรือไม่ และผู้ที่จะเข้าพักอาศัยต้องมีความปลอดภัยด้วย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้มาช่วยดูแลในเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ และให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม
2 กันยายน 2564