ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบพระวิษณุกรรมแก่คณะกรรมการอำนวยการ วาระ ปี พ.ศ. 2560-2562

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบพระวิษณุกรรมแก่คณะกรรมการอำนวยการ วาระ ปี พ.ศ. 2560-2562 เพื่อขอบคุณในโอกาสการทำงานครบ 3 ปี และจะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2562