ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมกับวิศวกรอาสา

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมกับวิศวกรอาสา และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม ที่จังหวัดอุบลราชธานี