ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมคณะทำงานเดินทางไปส่งมอบตู้ความดันลบทั้ง 2 รุ่น ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีเจ้ากรม กรมแพทย์ทหารบกรับมอบด้วยตนเอง

ก้าวที่เลือกคือการอยู่เคียงข้างประชาชน
ตลอดระยะเวลา 77 ปี ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมในการช่วยเหลือสังคมไทยมาโดยตลอด

และวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมคณะทำงานเดินทางไปส่งมอบตู้ความดันลบทั้ง 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ตู้ความดันลบแบบใส่เตียงคนไข้หนึ่งเตียง และรุ่นที่ 2 ตู้ความดันขยายขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมห้อง Ante room ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีเจ้ากรม กรมแพทย์ทหารบก และคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมารับมอบด้วยตนเอง พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการทดสอบสมรรถนะความสะอาดตามมาตรฐานการระบายอากาศของสถานพยาบาลที่ต้องการถ่ายเทอากาศภายในตู้ให้ได้ 12 ครั้งต่อชั่วโมง โดยจะต้องรักษาความดันอากาศให้ต่ำกว่าบรรยากาศไว้ 2.50 ปาสกาล (Pa) ตลอดเวลาที่มีคนไข้ และใช้งาน การทดสอบครั้งนี้ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในห้องพักคนไข้มาวางในห้องให้เสมือนจริง

ผลการทดสอบถ่ายเทอากาศภายในตู้ให้ได้ 20-23 ครั้งต่อชั่วโมง โดยรักษาความดันอากาศให้ต่ำกว่าบรรยากาศไว้ 16 ปาสกาล (Pa) ถือว่าผ่านการทดสอบ

และเพื่อเตรียมการสำหรับผู้ป่วยที่อาจเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลจึงได้ให้ผู้บริจาครายใหญ่ทำการประกอบตู้ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 กว่า 88 ตู้ เพื่อนำไปใช้กับโรงพยาบาลในกำกับของกองทัพบกจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ นับว่าสิ่งประดิษฐ์ของ วสท. ได้ทำหน้าที่แล้ว
นับเป็นก้าวครั้งสำคัญอีกครั้งของ วสท. ที่ได้พิสูจน์ตัวเองโดยการใช้ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก้ไขวิกฤติให้กับประเทศ ที่สำคัญคือการอยู่เคียงข้างประชาชน คนไทยต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อผ่านพ้นโรคร้าย COVID-19 ด้วยกันทุกคน

นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.