ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต

11 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม