ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมถอดบนเรียนภายหลับปฏิบัติงาน (After Action Review :AAR)กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมถอดบนเรียนภายหลับปฏิบัติงาน (After Action Review :AAR)กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมจำปาลาว โพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561