จุดจอดรถสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม EIT Smart Run 2018 ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จุดจอดรถสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม EIT Smart Run 2018 ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี